Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming

Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming

Het doel van de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. Met deze regeling kunt u in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen investeren. U koopt dan nieuwe bedrijfsmiddelen voor mechanische onkruidbestrijding. 

Zowel een landbouwonderneming als een loonwerkbedrijf kan een aanvraag indienen. 

Voorwaarden Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming

De bedrijfsmiddelen zijn geschikt om groenbemesters en vanggewassen;

  • Te vernietigen.
  • Af te maaien.
  • Te verhakselen.
  • Kapot te frezen.
  • In te werken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.

U doet één aanvraag voor de investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen. Voor gebruikte middelen krijgt u geen subsidie. Doet u 2 aanvragen voor ieder één bedrijfsmiddel? Dan wordt de tweede aanvraag afgewezen.

Subsidie 

De subsidie bedraagt 50% op de kosten van een investering. Met een minimum subsidie van € 5.000,- en een maximum subsidie van € 125.000,- per aanvraag. 

Het totale subsidiebudget voor deze investeringsregeling is € 3.500.000,-. 

Aanvragen 

Het indienen van een aanvraag is mogelijk vanaf vrijdag 1 september 9.00 uur tot en met vrijdag 29 september 17.00 uur. 

Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming

 

Bron: RVO