Subsidie voor meer natuurinclusieve landbouw door boerenexperimenten

Subsidie voor meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt

Subsidie voor meer natuurinclusieve landbouw. Dit is een regeling voor boeren die willen bijdragen aan een meer natuurinclusieve landbouw. Dit in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek of strokenteelt in combinatie met innovatie. Maar ook voor het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. 

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben vaak zelf al ideeën over hoe zij de natuur rond hun bedrijf kunnen versterken. Ze zien vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. Ook kan de regeling inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen.

Actieplannen

De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is vorig jaar onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.

Subsidie en aanvragen

Het maximale subsidiebedrag is € 25.000. Aanvragen kan vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

Subsidie voor meer natuurinclusieve landbouwBron: Provincie Groningen & Provincie Drenthe