Subsidieregeling Fysieke Investeringen Fryslân weer open!! - Katoele Subsidie Experts

Subsidieregeling Fysieke Investeringen Fryslân weer open!!

De subsidieregeling Fysieke investeringen Fryslân is 8 april opengegaan. Met deze regeling kunnen landbouwondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen waarmee ze hun bedrijf duurzamer maken.

Door te investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Voor wie

Landbouwers in de provincie Friesland die fysieke investeringen plaatsen/gebruiken.
Hierbij kun je denken aan: Investeringen ten behoeve van bodemverdichting, machines voor mechanische onkruidbestrijding/loofbewerking, investeringen in precisielandbouw, etc.

Openstelling:

Vanaf 8 april 2019 tot en met 14 juni 2019 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Voor de gehele regeling kunt u hier kijken.

 

MEER WETEN?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

 

platteland subsidie landschap