Concept Subsidieregeling STAP-budget 2022 naar de tweede kamer

Concept Subsidieregeling STAP-budget 2022 naar de tweede kamer

Met de subsidieregeling STAP-budget komt vanaf 2022 voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een individueel ontwikkelbudget binnen handbereik.

Inhoud regeling

Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Met het STAP-budget wordt iedereen, die 18 jaar of ouder is, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Het individu kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaftrek is de eigen bijdrage niet afhankelijk van het inkomen van het individu, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Alleen wanneer de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum, is er sprake van een eigen bijdrage. Met de nieuwe uitgavenregeling komt een bedrag van € 218 miljoen beschikbaar voor STAP-budgetten. De verwachting is dat hiermee op jaarbasis 200.000 tot 300.000 personen met behulp va een STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen volgen.

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. In eerste instantie zal het scholingsregister bestaan uit scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder.

Daarnaast zullen ze nog kijken of ze het scholingsregister met andere scholingsactiviteiten die niet binnen deze categorieën vallen kunnen aanvullen. Daarbij zullen ze zoeken naar een evenwicht tussen een breed en arbeidsmarktgericht aanbod van opleiders en opleidingen en het voorkomen van misbruik van de subsidieregeling.

Uitvoering regeling

UWV zal de subsidieregeling uitvoeren en ontwikkelt daarvoor een STAP-portaal. Via dit portaal kunnen aanvragers het STAP-budget eenvoudig en digitaal aanvragen. Naast UWV is sinds mei 2020 ook DUO aangesloten, voor de ontwikkeling van het benodigde scholingsregister met een actueel overzicht van scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Zodra er meer bekend is over de regeling en wanneer deze open gaat voor aanvragen zullen wij dit plaatsen op onze website. 

Subsidieregeling STAP-budget

Bron : Rijksoverheid