POP3 Innovatieve Concepten Gelderland agrarische sector

POP3 Innovatieve Concepten Gelderland

POP3 Innovatieve Concepten Gelderland

POP3 Innovatieve Concepten Gelderland

Innovaties en sterk ondernemerschap zijn een kwestie van samenwerken in een team. Daarom stelt provincie Gelderland subsidie beschikbaar via de regeling POP3 Innovatieve Concepten Gelderland. Deze regeling is voor partijen die samen ideeën voor het versterken van de agrarische sector willen ontwikkelen of klaar voor de praktijk willen maken. Let op: ze vinden het belangrijk dat samenwerkingsverbanden bestaan uit zo divers mogelijke gezelschappen en dat er nieuwe verbanden worden gelegd.

Waarvoor subsidie?

Bij innovatieve concepten denken ze aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. Daarnaast vragen ze speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.

Met deze subsidie wil de provincie Gelderland ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het oprichten van een projectmatige samenwerkingsverband en het samen formuleren van een projectplan gericht op een innovatie.
 • Het uitvoeren van een innovatieproject, waarbij sprake is van een niet-productieve investering.

In totaal is er een budget van  € 1.875.000 beschikbaar. Per aanvraag is de hoogte van de subsidie minimaal € 60.000 en maximaal € 160.000.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

 • U een samenwerkingsverband of een initiatiefnemer van een samenwerkingsverband in oprichting bent.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste 2 partijen die van waarde zijn voor het waarmaken van de doelen van het project, en minimaal 1 landbouwer of organisatie die de samenwerking vertegenwoordigt.
 • U nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt (met uitzondering van voorbereidingskosten voor een fysieke investering).

Subsidie aanvragen

De regeling is opengesteld van 3 mei 9.00 tot 14 juni 2021 17.00.

Het beoordelen van de subsidieaanvraag gebeurt via een tendersysteem. Dat betekent dat een adviescommissie de aanvragen beoordeeld. Met hulp van de selectiecriteria geeft deze adviescommissie punten voor elk criterium. De projecten met de meeste punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen. Als het subsidieplafond is bereikt, kan het voorkomen dat er niet voor alle ingediende projecten subsidie is.

POP3 Innovatieve Concepten Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Provincie Gelderland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: