Herbestemming monumenten - Katoele Subsidie Experts

Herbestemming monumenten

Om te voorkomen dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan, komen eigenaren van dit soort panden in aanmerking voor subsidie. Er zijn 2 onderdelen:

 1. subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming en
 2. subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het gebouw om verval van het monument te voorkomen.

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een hele puzzel. Mogelijke vragen over herbestemming zijn:

 • Voor welke nieuwe functies leent het pand zich?
 • Waarvoor kunnen de bestaande kwaliteiten worden gebruikt?
 • Wat is realistisch in de huidige markt?

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren.

Voor wie?

Eigenaren van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals kerken, industriegebouwen, scholen en boerenschuren. Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming.
De regeling is bestemd voor:

 • rijksmonumenten
 • provinciale monumenten
 • gemeentelijke monumenten
 • gebouwen zonder monumentale status

Voor gebouwen zonder monumentale status moet het college van burgemeester en wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkent.

Als belanghebbende subsidie voor onderzoek aanvragen?

Ook belanghebbenden kunnen subsidie aanvragen voor het onderdeel van de regeling dat een haalbaarheidsonderzoek financiert. De eigenaar van het monument moet daar wel mee instemmen en de belanghebbende moet een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een gemeente, een projectontwikkelaar, een corporatie, een organisatie voor stadsherstel, of omwonenden die zich verenigd hebben in een stichting.

Aanvragen

De periode dat u subsidie kunt aanvragen loopt ieder jaar van 1 oktober t/m 30 november. Jaarlijks is € 2,4 miljoen beschikbaar voor de regeling, waarvan € 1,7 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken en € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: