Subsidieregeling monumenten Fryslân - Katoele Subsidie Experts

Subsidieregeling monumenten Fryslân

Subsidieregeling monumenten Fryslân

Subsidieregeling monumenten Fryslân is een regeling waardoor met hulp van de provincie Fryslân Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken gerestaureerd en herbestemd kunnen worden. Omdat de provincie Fryslân de ambitie heeft om de provincie nog mooier te maken dan deze al is willen ze graag hulp aanbieden. Daarom is het nu mogelijk met deze regeling om monumenten te restaureren en een nieuwe bestemming toe te wijzen zodat deze in gebruik en toegankelijk blijven voor een breed publiek.

Subsidieregeling monumenten Fryslân

Doelgroep

Er is subsidie beschikbaar voor: 

 • Restauratie van rijksmonumenten 
 • Herbestemming van rijksmonumenten 
 • Onderhoud van rijksmonumentale molens 
 • Plankosten 
 • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden 

De provincie kan subsidie verstrekken aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 13 tot en met 17 september 2021. De aanvragen nemen ze op volgorde van binnenkomst in behandeling. Voor plankosten is een ruimere indieningsmogelijkheid, te weten van 13 september tot en met 29 oktober 2021.

Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreven, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting.

Belangstelling?

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact met ons op wij helpen u graag verder. Ons telefoonnummer vindt u hier.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: