Subsidie dorpsinitiatieven en innovatieve projecten Drenthe

Subsidie dorpsinitiatieven en innovatieve projecten Drenthe

Subsidie dorpsinitiatieven en innovatieve projecten Drenthe

Subsidie dorpsinitiatieven en innovatieve projecten Drenthe

De provincie Drenthe heeft subsidies beschikbaar voor “Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland” en “Innovatie, Krimp en Leefbaarheid”. Met deze twee subsidies wil de provincie de leefbaarheid vergroten.

Voor wie?

Inwoners hebben vaak veel ideeën over hoe zij hun eigen omgeving leefbaar kunnen houden: “De kracht van de samenleving is voor een vitaal platteland erg belangrijk”.  Dat zie je op vele vlakken, zoals de inzet voor snel internet in de buitengebieden, maar ook met het samen organiseren van sportieve activiteiten en het in standhouden van ontmoetingsplekken.  Zo ging er onder meer een bijdrage naar de organisatie van een historische TT-wandeltocht. Ook werd het aanleggen van een wandelpad en diverse sportieve elementen in Beilen ondersteund.

Qua innovatieve projecten is er onder meer een bijdrage gegeven aan het Odensehuis in Assen. Waar mensen met beginnende dementie en hun naasten terecht kunnen. Ook is de opleiding tot ervaringsdeskundige armoedebeleid van de stichting Sterk uit Armoede ondersteund.

dorpsinitiatieven

Voorwaarden

 • Het dorpsinitiatief draagt bij aan tenminste één van onderstaande  leefbaarheid thema’s: 
  – Wonen en leefomgeving
  – Mobiliteit
  – Voorzieningen
  – Werken en economie
  – Sociale structuur
 • Het dorpsinitiatief komt ten goede aan de gehele (dorps)gemeenschap;
 • De initiatiefnemers van de dorpsinitiatieven zijn bereid de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden in andere dorpen in Drenthe te delen;
 • Het dorpsinitiatief vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel;
 • de initiatiefnemer van een dorpsinitiatief is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon;
 • de uitvoeringsperiode (van start tot einde) van het dorpsinitiatief mag maximaal twee jaar duren;
 • voor het dorpsinitiatief wordt geen gebruik gemaakt van financiering vanuit andere provinciale regelingen;
 • de financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpsinitiatief is per dorpsinitiatief minimaal gelijk aan de provinciale bijdrage;

Budget

Voor dorpsinitiatieven is jaarlijks 600.000 euro beschikbaar om lokale projecten te ondersteunen; voor innovatieve projecten heeft de provincie jaarlijks 400.000 euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie voor dorpsinitiatieven bedraagt jaarlijks maximaal €50.000,- per gemeente.

Openstelling

Denkt u in aanmerking te komen voor de subsidie dorpsinitiatieven? Vanaf 1 maart 2019 tot 1 juni 2019 en van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: