Call Human Capital - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Call Human Capital

Call Human Capital

Call Human Capital | Op dit moment sluiten HBO- en WO-opleidingen niet altijd goed aan op de vraag vanuit het MKB in Noord-Nederland. Ondernemers bereiden zich nog nauwelijks voor op de kansen die digitalisering en robotisering bieden. Ze weten daarom nog niet goed aan welke eisen de (toekomstige) medewerkers moeten voldoen. Dat betekent dat er geen duidelijke vragen zijn aan HBO- en WO-instellingen over de gewenste competenties van afgestudeerden. OP EFRO Human Capital A is erop gericht om de toekomstige vraag beter en structureel in beeld te krijgen, vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig te maken. Deze samenhangende doelstellingen kunnen alleen in structurele samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen worden behaald.

De doelstellingen van de call Human Capital

 • zorgen dat de aansluiting van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt verbetert
 • het regionale bedrijfsleven in staat stellen om hun behoefte duidelijk naar voren te brengen zodat onderwijs- en kennisinstellingen kunnen inspelen op de veranderde arbeidsmarkt.

De behoefte van het innovatieve mkb staat dus centraal. Naar verwachting zal een belangrijk deel van de projecten zich richten op het hogere technisch talent (bijv. ICT), aangezien dat een knelpunt is binnen alle maatschappelijke uitdagingen.

Call Human Capital

Doelgroep

Deze call is gericht op samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordigers van) noordelijke mkb’ers en ten minste één hogeschool of universiteit.

Voorwaarden

 • Er is minimaal één hogeschool of universiteit betrokken bij het project.
 • Reguliere activiteiten – zoals bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling – worden niet gesubsidieerd.
 • Het project loopt maximaal drie jaar.

Mogelijke investeringen

Onderstaand investeringen waarvoor u subsidie kunt krijgen:

 • Projectkosten voor het bevorderen van structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs.
 • De ontwikkelingskosten van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting van arbeidsmarktvraag en hoogopgeleid arbeidsmarktaanbod structureel te verbeteren.
 • Het openstellen van R&D-faciliteiten bij bedrijven voor onderwijsinstellingen.
 • Nieuwe methoden en technieken om inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar werknemers in het bedrijfsleven.
 • Methoden om werkzoekende hbo’ers en wo’ers aan werk te helpen.
 • Leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en de toekomst met bijvoorbeeld een center of expertise.
 • Innovatieve opleidingsfaciliteiten zoals hbo-duaal.
 • Nieuwe structuren voor werkzoekende hbo’ers en wo’ers om hen aan werk te helpen.
 • E-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren.

Openstelling en budget

Openstelling

De call is opengesteld tot en met 1 juli 2020, 17.00 uur.

Budget

Momenteel is er nog €2.000.000,- budget beschikbaar. 

Er wordt maximaal 50% subsidie verstrekt, de subsidie bedraagt minimaal €100.000,- per project. 

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: