Groninger Ondernemersregeling - Katoele Subsidie Experts

Groninger Ondernemersregeling (subsidie/voucher)

Groninger Ondernemersregeling (subsidie/voucher)

Hebt u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Of wilt u zich met uw bedrijf meer gaan richten op de export? Maak dan gebruik van de Groninger Ondernemersregeling (Subsidie/Voucher). Groninger bedrijven die deelnemen aan een door de Provincie erkend programma krijgen de helft van de kosten van het advies vergoed tot een maximumbedrag van 5000 euro.

Criteria

De lijst met de door de Provincie Groningen erkende programma’s volgt na publicatie.

Openstelling

Naar verwachting kunnen de aanvragen vanaf februari worden ingediend. Zodra de exacte data bekend zijn gemaakt zullen wij deze hier vermelden.

Welke kosten vallen onder de regeling

  • De kosten die door de erkende organisatie bij de aanvrager in rekening zijn gebracht.
  • Een forfaitaire opslag van 5.000 euro als tegemoetkoming in de interne loonkosten van de subsidieaanvrager voor het meester-gezel traject (alléén bij meester-gezel trajecten).

Welke kosten vallen niet onder de regeling

  • Kosten die worden gefinancierd met andere subsidies.
  • Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Wanneer voldoet een aanvraag niet?

Subsidies worden geweigerd wanneer:

  • Aan de aanvrager in het lopende kalenderjaar al twee subsidies zijn verleend op grond van deze regeling.
  • De subsidiabele kosten minder bedragen dan 500 euro.
  • Het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling.
  • Het project niet in overeenstemming is met ten minste één van de doelen van deze regeling.
  • Vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen zijn aangegaan.
  • U niet voldoet aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

Maximale bijdrage

De bijdrage bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 5.000,- euro. Als een subsidieaanvraag nog niet volledig is dan geldt de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

Dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan wordt er gerangschikt door middel van loting van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen.

Contact

Heeft u vragen over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: