HUMAN RESOURCE MKB DRENTHE

Human Resource MKB Drenthe

Human Resource MKB Drenthe

HUMAN RESOURCE MKB DRENTHE

Voor MKB’ers in de provincie Drenthe is er de regeling Human Resource Drenthe. Met deze regeling kunnen MKB’ers een onafhankelijke deskundige inschakelen die helpt om hun personeelsbeleid te professionaliseren of investeren in de inzetbaarheid. Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers deelnemen aan een opleiding, training, seminar of cursus.

Waarvoor kun je subsidie ontvangen:

Het is mogelijk subsidie te ontvangen voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:

  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan
  • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied
  • Het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is
  • Het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen

Ook kunt u subsidie krijgen voor deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen, die aantoonbaar gericht zijn op HR.

Human resource

Voorwaarden en Subsidie:

Voor de subsidie geldt een minimale hoogte van € 1000,- en een maximale hoogte van € 10.000,- per aanvraag. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Overige voorwaarden:

  • De onderneming heeft nog niet eerder subsidie gekregen binnen deze regeling;
  • De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren;
  • De werkzaamheden voor het project zijn nog niet gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond;

Aanvragen:

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: