Sociale innovatie Overijssel - Katoele Subsidie Experts

Sociale innovatie Overijssel

Sociale innovatie Overijssel

Sociale innovatie Overijssel

De regeling sociale innovatie Overijssel is bedoeld om ondernemingen te stimuleren tot activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen ze een vernieuwing van de wijze waarop het werk in bedrijven is georganiseerd. Met deze vernieuwing moeten zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid hierbij gebaat zijn.

Voor wie?

De onderneming moet minimaal 8 medewerkers in dienst hebben, en fysiek gevestigd zijn in Overijssel. 

Subsidie Sociale innovatie Overijssel

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de activiteiten bij te dragen aan sociale innovatie.

Te ondersteunen activiteiten moeten:

 • Betrekking hebben op minimaal acht medewerkers.
 • Bijdragen aan het verbeteren van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden van medewerkers.
 • Bijdragen aan zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid
 • Meer dan € 10.000 bedragen, omdat de ondernemer zelf dient bij te dragen aan de dekking van de totale kosten.

De subsidie is een vast bedrag van € 10.000 per aanvraag.

Aanvragen

Vanaf 17 juni 2019 tot en met 16 september 2019, 17.00 uur kunnen er aanvragen worden ingediend.

Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van een scoretabel. Subsidie wordt vervolgens toegekend op volgorde van de rangschikking.

In totaal is het subsidieplafond voor 2019 €70.000,-. 

Bron: Provincie Overijssel 

Sociale innovatie Overijssel

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: