Support International Business SIB

Support International Business SIB

Bent u een ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? En weet u al welke buitenlandse afzetmarkt de beste kansen biedt voor uw product of dienst? Dan is de Support International Business (SIB) regeling wellicht iets voor u. Met deze subsidie kunt u verschillende activiteiten (deels) financieren om de stap te zetten naar internationaal zakendoen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Subsidieprogramma Support International Business 2022-2026 (SIB) gepubliceerd. Het doel van dit nieuwe programma, dat per direct de regeling Vouchers internationaal ondernemen (VIO) opvolgt, is het ondersteunen van mkb-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de door deze mkb-ondernemingen zelf geproduceerde of zelf ontwikkelde goederen en/of diensten én bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en marktonderzoek en exportvaardigheden, coaching, het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen, het betreden van een specifiek doelland of via een individuele beursdeelname.

Activiteiten 

Deze regeling is voor mkb-ondernemingen in Nederland en Caribisch Nederland. De volgende activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie:

 • Collectieve activiteit

U doet samen met andere bedrijven mee aan een missie of beurs in een specifiek land. Uw doel is om uw product of dienst te promoten bij mogelijke klanten in uw doelland. U komt op deze manier ook in contact met samenwerkingspartners en investeerders.

 • Individuele beursdeelname

U doet met uw eigen bedrijf mee aan een beurs in een specifiek land. Uw doel is om uw product of dienst te promoten bij mogelijke klanten in uw doelland. U komt op deze manier ook in contact met samenwerkingspartners en investeerders.

 • Marktentree

U start in uw doelland, met hulp van een lokale expert, met het opzetten van nieuwe activiteiten. Deze zijn gericht op het positioneren van uw product of dienst. De expert introduceert u in het doelland onder andere bij relevante lokale partijen.

 • Coaching

U leert, met hulp van een coach, hoe u uw uitvoer naar het doelland het beste organiseert. Met deze coach kunt u sparren over uw vragen. Na de coaching bezit u voldoende kennis om bijvoorbeeld zelf een exportplan te schrijven.

 • Kennis en vaardigheden

U doet, samen met een expert, kennis op over de juridische en fiscale situatie in uw doelland. U kunt ook een marktonderzoek laten uitvoeren over de sector in het doelland. Vraag de subsidie SIB Kennis en vaardigheden aan.

 • Alternatieve markten Oekraïne en Rusland

Bent u actief in Oekraïne of Rusland en financieel getroffen door de handelsbeperkingen? Deze subsidie kunt u gebruiken als u op zoekt wilt gaan naar een vervangende markt.

Subsidie Budget 

In totaal is er € 1.985.000 beschikbaar, als volgt verdeeld over SIB Coaching en de overige SIB’s.

 • Budget SIB Coaching

Voor SIB Coaching is in totaal € 600.000 beschikbaar, verdeeld over 3 kwartalen:

 1. van 1 april 2022 t/m 30 juni 2022: € 200.000,-
 2. van 1 juli 2022 t/m 30 september 2022: € 200.000,-
 3. ” ” 1 oktober 2022 t/m 31 december 2022: € 200.000,- 
 • Budget overige SIB’s

Er is in totaal € 1.385.000 beschikbaar voor de overige subsidies:

 1. Collectieve activiteit
 2. Individuele beursdeelname
 3. Marktentree
 4. Kennis en vaardigheden
 5. Alternatieve markten Oekraïne en Rusland

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50% van de kosten, tot een maximum van € 2.500. Er zijn 2 uitzonderingen: voor SIB Collectieve activiteit is het maximum € 1.500. Voor SIB Coaching is het maximum € 1.000.

Binnen 13 weken na uw inzending weet u of in aanmerking komt voor de subsidie.

Support International Business SIB

Bron: RVO