POP3 Gelderland korte voorzieningsketen

POP3 Gelderland korte voorzieningsketen open voor aanvragen 

POP3 Gelderland korte voorzieningsketen is open voor de uitvoering van innovatieprojecten gericht op de professionalisering van bestaande korte voorzieningsketens. In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal 1 tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te professionaliseren, is er subsidie beschikbaar.

In het kader van het nieuwe openstellingsbesluit ‘Professionalisering korte voorzieningsketens, april 2022’ stelt de provincie Gelderland hier € 520.000 subsidie voor beschikbaar. Een korte voorzieningsketen betreft een voorzieningsketen in een bepaalde streek met maximaal één schakel tussen de producent en de consument.

Subsidie voor de uitvoering van innovatieprojecten gericht op de professionalisering van bestaande korte voorzieningsketens kan vanaf 4 april 2022 (09.00 uur) tot en met 11 mei 2022 (17.00 uur) worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die ten minste bestaan uit een streekproducent, een gemeente en een afnemer.

Subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal:

  • € 80.000 als één gemeente deelneemt aan het samenwerkingsverband
  • € 100.000 als twee gemeenten deelnemen aan het samenwerkingsverband
  • € 120.000 als drie gemeenten deelnemen aan het samenwerkingsverband
  • € 140.000 als vier of meer gemeenten deelnemen aan het samenwerkingsverband

De subsidie moet per aanvraag minimaal € 35.000,- zijn.

POP3 Gelderland korte voorzieningsketen