Subsidie Circulaire ketenprojecten

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Wilt u samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

Nieuw in 2022

Nieuw in 2022 is dat de subsidie circulaire ketenprojecten als de-minimissteun zal worden verstrekt. Elke ondernemer moet in het ketensamenwerkingsverband een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.

Ook nieuw is dat per samenwerkingsverband één groot bedrijf mee mag doen en subsidie aan mag vragen.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Voorwaarden

Onderstaand leest u de belangrijkste voorwaarden:

  • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.
  • Uw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
  • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product, de dienst of het proces dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld.
  • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. De penvoerder dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
  • Nieuw in 2022 is dat ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba ook mogen deelnemen in een samenwerkingsproject.
  • Let op: u kunt 1 keer per kalenderjaar een subsidie voor een nieuw circulair ketenproject ontvangen. Als een van de aanvragers in het samenwerkingsverband in 2022 al subsidie heeft aangevraagd en ontvangen, wordt de hele aanvraag afgewezen.
  • Als samenwerkingsverband huurt u een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Let op: bij het inhuren van een procesbegeleider mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (een van) de ondernemers in het samenwerkingsverband.
  • De kosten voor activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de circulaire ketenproject bedoeld zijn.
  • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.
  • De looptijd van uw project is maximaal 2 jaar. 

Aanvragen

De regeling is geopend tussen dinsdag 3 mei 09:00 uur en vrijdag 30 september 12:00 uur. 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

In 2022 is het totaal beschikbare budget € 6.125.000.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Bron: RVO