Topsector Water - Katoele Subsidie Experts Beilen

Topsector Water

Topsector Water

De topsector Water bestaat uit de clusters Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie. Nederlandse kennis en kunde binnen deze clusters behoort tot de beste ter wereld.

Het ministerie van Economische Zaken wil mkb-ondernemers stimuleren om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is een verdubbeling van haar toegevoegde waarde en de export in 2020 door te werken aan vele internationale uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterschaarste, schoner transport en energieschaarste.

Cluster Maritiem

Het cluster Maritiem bestaat uit de volgende thema’s:

 • Winnen op zee
 • Schone Schepen
 • Slimme en veilige Schepen
 • Effectieve infrastructuur

Cluster Deltatechnologie

Het cluster Deltatechnologie bestaat uit de volgende thema’s:

 • Waterveiligheid
 • Duurzame deltasteden
 • Natte infrastructuur
 • Watermanagement
 • Water en voedsel
 • Water en energie
 • Water en ICT
 • Eco-engineering & nature based solutions
 • Duurzaam functioneren watersystemen
 • Duurzaam gebruik estuaria, zeeën, en oceanen

Cluster Watertechnologie

Het cluster Watertechnologie bestaat uit de volgende thema’s:

 • Resource Efficiency; het zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en idealiter sluiten van meerdere kringlopen.
 • Smart Water technologies en services; het inzetten van een scala van aanpalende technologieën (w.o. big data) om zo efficiënt en effectief mogelijk water(zuiverings)technologieën in te zetten.
 • Sustainable Delta Cities; integrale delta-aanpak.

Voorwaarden

Wanneer uw aanvraag past binnen de thema’s van deze topsector kunt u in aanmerking komen.

Lees hier alles over de regeling.

Heeft u vragen?

Wilt u graag meer weten over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

topsector water

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: