Voucherregeling MKB Fryslân 2020 - Katoele Subsidie Experts

Voucherregeling MKB Fryslân 2020 opent 3 februari !

De voucherregeling MKB Fryslân 2020 biedt Mkb’ers in de provincie Fryslân de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR.

Wat is er nieuw?!

Het is in 2020 ook mogelijk een minimaster ondernemersontwikkeling te volgen. Aanvragen kunnen vanaf 3 februari weer worden ingediend tot en met 31 december 2020. 

Vindt hier de volledige regeling.

Voucherregeling MKB Fryslân 2020