wet bevordering speuren en ontwikkeling - Katoele Subsidie Experts

wet bevordering speuren en ontwikkeling

wet bevordering speuren en ontwikkeling

Voor bedrijven en zelfstandigen die zich met technische innovatie bezighouden is er subsidie beschikbaar in het kader van de Wet Bevordering Speuren en Ontwikkeling. Het voordeel van de WBSO is een fiscale aftrek op de loonheffing.

wet bevordering speuren en ontwikkeling

Voor wie?

U komt in aanmerking voor WBSO als uw medewerkers S&O verrichten of wanneer u als zelfstandig ondernemer S&O-werkzaamheden verricht. De regeling staat open voor alle bedrijven die S&O verrichten, ongeacht hoe groot uw bedrijf is en in welke bedrijfstak u actief bent.

Voorwaarden

Er zijn twee projectsoorten waarvoor u WBSO kunt aanvragen, namelijk:

 • Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur. Deze projecten hebben betrekking op technische nieuwe (onderdelen) van producten, processen of programmatuur. Voor producten en productieprocessen moet het gaan om tastbare, fysieke zaken. 
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek. Deze projecten zijn gericht op het opdoen van nieuwe kennis en bevatten twee elementen, namelijk technisch en wetenschappelijk.

Een S&O-traject kenmerkt zich door technische onzekerheden en wordt systematisch georganiseerd.

Wat levert het u op?

In de praktijk betekent de regeling dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Het WBSO-voordeel wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven).

Lees hier alles over de wbso.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: