Wijziging Ik ben Drents Ondernemer, budget verhoogd!

Wijziging Ik ben Drents Ondernemer, budget verhoogd !

Wijziging Ik ben Drents ondernemer, hiermee wil de regeling een bijdrage leveren aan het verbeteren van het Drentse ondernemersklimaat en stimuleren ze innovatie. Dit is een subsidieregeling welke ervoor moet zorgen de Drentse economie te stimuleren. Door het inhuren van een kennisleverancier worden mkb-ondernemers gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De regeling is onderdeel van het programma Ik ben Drents Ondernemer.

Wijzigingen

Voor de voucher tot €1000,- en de voucher tot €2000,- is het subsidieplafond verhoogd naar €200.000,-. De eigen bijdrage voor de voucher tot €1000,- is gewijzigd naar €300,- en de eigen bijdrage voor de voucher tot €2000,- is gewijzigd naar €800,-. 

Voor de voucher tot €5000,- zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 

Lees hier de volledige regeling

Bron : Provincie Drenthe

Wijziging Ik ben Drents Ondernemer