Aanpassingen LEADER Overijssel - Katoele Subsidie Experts

Aanpassingen LEADER Overijssel

Aanpassingen LEADER Overijssel met terugwerkende kracht. LEADER Overijssel is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio. Deze richt zich met name op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Aanpassingen

Met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018 worden de volgende kosten ook als subsidiabel beschouwd:

  • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie
  • Operationele kosten voor de uitvoering van het project
  • Kosten van ruimten en bijbehorende faciliteiten
  • Leges voor vergunningen en procedures

Vindt hier de volledige regeling.