SEBA subsidie aangevraagd, al bijna voor €5,8 miljoen sinds 15 maart !

Al bijna €5,8 miljoen SEBA subsidie aangevraagd

De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is sinds 15 maart 2021 om 9.00 uur voor het eerst geopend voor het indienen van aanvragen. Op 18 mei 2021 bleek dat er al voor in totaal € 5.782.511,60 SEBA subsidie aangevraagd is. Er is daarmee voor 2021 nog € 16.217.488,40 budget over, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Over de regeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen.

Op basis van de regeling kunnen ondernemingen en non-profitinstellingen subsidie aanvragen voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. Hieronder worden bedrijfsauto’s verstaan die volledig emissieloos zijn, die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, en die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4250 kg.

De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto. De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5000 per bedrijfsauto.

Verdeling van het beschikbare budget gaat op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Voor 2021 is een budget van € 22 miljoen te verdelen.

 SEBA subsidie aangevraagd

Bron : RVO