Groene daken en gevels Flevoland, subsidieregeling

Groene daken en gevels Flevoland subsidieregeling 

Het doel van de groene daken en gevels Flevoland subsidieregeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken op panden en groene gevels aan panden in de bebouwde kom teneinde een bijdrage te leveren aan het beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing.

Enkele belangrijke voorwaarden

  • Het dak en/of de gevel van het pand is gelegen binnen de bebouwde kom in Flevoland.
  • De werkzaamheden starten pas nadat u een besluit op uw subsidieaanvraag ontvangen.
  • De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf of een gecertificeerd persoon.
  • Het aan te leggen groene dak is minimaal 30m2.
  • De aan te leggen groene gevel is minimaal 10m2.
  • Het groene dak en/of groene gevel voldoet aan de technische voorwaarden.
  • Het groene dak en/of groene gevel moet minimaal zeven jaar in stand blijven.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen en de geschiktheid van het dak.

Aanvragen

De provincie heeft maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2021. De subsidie bedraagt per initiatiefnemer maximaal € 10.000 voor een groen dak en € 10.000 voor een groene gevel. 

Groene daken en gevels Flevoland

Bron: Provincie Flevoland