Asbest Overijssel van het bedrijfsdak - Subsidie Experts

Asbest Overijssel

Asbest Overijssel – Als u asbest laat verwijderen, kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de regeling ‘Asbest van het bedrijfsdak’, van de provincie Overijssel.

Subsidie ‘Asbest van het bedrijfsdak’

De subsidie  ‘Asbest van het bedrijfsdak’ Overijssel houdt in dat u subsidie van de provincie Overijssel krijgt, u ontvangt 3 euro per m2 verwijderd asbestdak. Voorwaarden zijn:

  • Alleen voor bedrijven en locaties in Overijssel
  • U heeft minimaal 334 m2 asbestdak. Indien kleiner kunt u een gezamenlijke aanvraag indienen
  • U heeft een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf
  • U laat het asbestdak verwijderen en afvoeren door een gecertificeerd bedrijf
  • U heeft een sloopmelding gedaan bij uw gemeente
  • U laat de verwijdering uitvoeren binnen een jaar na toekenning subsidie

Budget

Het budget voor deze subsidie ligt voor 2016 op 150.000 euro (= 50.000 m2).

Meer weten?

Heeft u vragen of denkt u in aanmerking te komen voor de regeling? Neem dan gerust contact met ons op.

Verder op onze site kunt u ook meer lezen over het verwijderen van asbestdaken en de regeling asbest eraf, zon erop.