Succesvol Project MIT-subsidie Pronaos Aacademy

MIT-project: onderwijsinnovatie Integrated Journalism

“ Rieja Raven van Katoele Subsidie Experts heeft ons met kennis en kunde ondersteund bij de MIT-subsidieaanvraag. Door de kritische houding van Rieja en het continu meedenken werd het project aangescherpt waardoor er een waardevol project is ontstaan voor alle betrokken partijen.”
Chhetri Ober, directeur Pronaos Academy

Het bedrijf

Pronaos Academy richt zich op onderwijsinnovatie en op het scholen van professionals in de zorg. Het bedrijf levert scholing op maat: de looptijd, locatie, kosten, groepsgrootte en vorm zijn flexibel. Het opleidingsinstituut is specialist binnen de drie disciplines: sportzorg, ouderenzorg en kinderzorg. De interessegebieden en expertise van het bedrijf strekken zich echter uit over een breed spectrum.

Het project

Pronaos Academy heeft in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een internationale opleiding voor journalisten, met als uitgangspunt een integrale aanpak van de stof. Dankzij het project zijn er concrete afspraken gemaakt tussen de Hogeschool Utrecht, Universiteit van Cork Ierland, J-School New York, en de Universiteit van Manchester. Doelstelling is dat in 2017 studenten van de verschillende instellingen in de gelegenheid worden gesteld om een deel van de opleiding bij een van de andere instellingen te volgen.

de regeling

Lees meer over de regeling: MKB Innovatie Topsectoren