Blog: nieuw voor de wereld - Katoele Subsidie Experts

Wat is eigenlijk innovatie, of: schuilt er in u een vernieuwer?

Innovatie…dat is toch iets dat niemand ter wereld ooit eens heeft bedacht? Iets heel groots en ingewikkelds? Zeg maar het ei van Columbus? Ik dacht het niet. in elk geval niet alleen maar.

Door: Rieja Raven

Het woord ‘innovatie’ duikt in veel subsidieregelingen op. Dat is niet voor niets. Want innovaties zijn nodig voor economische groei. Mensen met frisse ideeën, die ook nog het lef en het doorzettingsvermogen hebben om hun idee in de praktijk vorm te geven, daar komt de Nederlandse economie verder mee. Zowel om onze productiviteit te vergroten als om de concurrentie met de rest van de wereld te blijven voeren.

investeren in vliegwielen

En daarom steekt de overheid subsidiegeld in innovatie: in de verwachting dat geld dat bij dit soort initiatiefnemers en bij dit soort plannen terecht komt, een vliegwielfunctie krijgt. Dat een idee dus met een steuntje subsidie in de rug zich sneller ontwikkelt en een succes wordt. Want daar heeft niet alleen de individuele ondernemer baat bij, maar de hele economie. Want zoiets creëert spin-off.

iets groots en ingewikkelds

Maar innovatie…dat is toch iets dat niemand ter wereld ooit eens heeft bedacht? Iets heel groots en ingewikkelds? Zeg maar het ei van Columbus?
Dat is ten dele waar. Innovatie gaat eigenlijk over het omzetten van vernieuwende ideeën in de praktijk. Dat kun je opvatten in de meest algemene zin van het woord. Innovatie hoeft dus niet persé de ontwikkeling van een nieuw product te zijn, het kan ook de verbetering van een productieproces zijn, bijvoorbeeld door een slimmere techniek of werkwijze toe te passen. Dat hoeft niet eens een technisch karakter te hebben. Het kan eigenlijk van alles zijn, van de ontwikkeling van een nieuwe opleiding journalistiek tot een duurzame geluidswal of een nieuwe rozensoort.

post-its: per ongeluk uitgevonden

Soms ontstaan innovaties zelfs per ongeluk. Een bekend voorbeeld daarvan is de uitvinding van de post-it. Bij 3M waren ze eigenlijk bezig om een sterke lijm te ontwikkelen, maar per ongeluk bleek er juist een kleefstof te zijn ontstaan waar je perfect gekleurde papiertjes mee kunt vastplakken.
Innovaties ontstaan ook vaak op snijvlakken: dus door samen te werken met partners die op het eerste gezicht misschien niet direct voor de hand liggen.

denken als een innovator

De mensen die zich bezighouden met dit soort projecten, zien mogelijkheden waar anderen onmogelijkheden zien. Ondernemende geesten, die nét even verder kijken, die risico durven nemen en die geloven in de oplossingen die zij bedenken. Bij Katoele Subsidie Experts denken we zelf eigenlijk ook als innovators, al zeg ik het zelf. Misschien is het daarom dat we in een gesprek vaak moeiteloos op één golflengte zitten met ondernemers die bezig zijn met dit soort projecten.

Dus, vlieg jij de zaken vaak net even anders aan dan anderen? Grote kans dat er in jou een vernieuwer schuilt en dat je eigenlijk al bezig bent met innoveren. Misschien zonder dat je dat zelf doorhebt.

Dit blog is geschreven door subsidie-expert Rieja Raven.