Budget ISDE 2021 nog € 76,8 miljoen beschikbaar van de € 124 miljoen!

Budget ISDE 2021 nog € 76,8 miljoen beschikbaar van de € 124 miljoen!

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Zakelijke gebruikers kunnen in aanmerking komen voor aansluiting op een warmtenet, kleinschalige windturbines, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Het verschilt per doelgroep voor welke maatregelen u subsidie aan kunt vragen.

De overheid wil stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Dit zorgt voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Budget ISDE 2021

Het subsidiebudget voor 2021 bedraagt € 124 miljoen voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten. Dit budget is bestemd voor particulieren en zakelijke gebruikers. Voor zakelijke gebruikers geldt dat zij niet in aanmerking komen voor investeringen met betrekking op isolatie en warmtenetten.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat of maatregel hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp en isolatie en de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan op de apparatenlijsten. Voor de aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325.

Stand van zaken 2021

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers en/of particulieren bedraagt in 2021 € 124 miljoen. Van januari tot en met juli 2021 zijn er 21.224 aanvragen ingediend voor 45.272 apparaten en/of maatregelen!

De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 47,2 miljoen. De geschatte budgetclaim 2021 is inclusief particuliere aanvragen. Dit betekent een resterend budget van € 76,8 miljoen voor 2021! 

Lees hier alles over de regeling

Budget ISDE 2021

Bron: RVO