Denk vooruit en investeer slim! - Katoele Subsidie Experts

Wat is er nog mogelijk in 2017?

Het vierde kwartaal breekt aan: een goed moment om te bezien hoe je bedrijf er voor staat. Op basis van de eerste drie kwartalen kan je een inschatting van de winstresultaten over 2017 maken. Staan de zaken er goed voor, staan er nog investeringen op het wensenlijstje en wil je niet te veel belasting betalen? Dan is het nu een ideaal moment om te investeren – bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen. Deze komen wellicht in aanmerking voor de fiscale regelingen EIA of MIA Vamil. 

EIA 

Met de fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid investeringen stimuleren in machines, apparaten en andere bedrijfsmiddelen die een energiebesparing opleveren en duurzaam zijn voor het milieu. De regeling kan worden benut door inkomsten- en vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. Dankzij de EIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt 55% in 2017. 

Een selectie van de belangrijkste investeringen voor de mkb’er en agrariër: 

 • Isoleren van bestaande constructies
 • Zonnepanelen vanaf 25 kWpiek (met netaansluiting tot maximaal 3 * 80 A)
 • Houtkachels tot 500 kW
 • Melkvoorkoeler en/of warmteterugwinning op melkkoeltank
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning
 • Debietregeling ventilatie
 • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
 • Energieschermen
 • Grondwarmtewisselaars
 • LED-verlichting
 • Warmtewisselaars
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
 • Energiezuinige koel- en/of condensoreenheid
 • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren voor het koelen en langdurig bewaren van fruit en agroproducten in koelcellen
 • Netaansluiting voor niet gebouwgebonden zonnepanelen, waarbij voor zonnepanelen SDE+ 2016 of later is verkregen. Alleen de investeringskosten voor de netaansluiting komen in aanmerking voor EIA

Vindt hier alles over de EIA. 

MIA Vamil

De MIA-regeling stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA kent drie aftrekpercentages; 36%, 27% of 13,5%. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie:

 • apparatuur voor de recycling van grondstoffen
 • uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
 • emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine
 • gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)
 • vegetatiedak
 • systemen voor het bufferen en/of infiltreren van regenwater
 • duurzame stal (varkens, pluimvee, melkvee, melkgeiten, vleesvee/-kalveren, konijnen) of proefstal
 • mestverwerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
 • compartimentering van het erf
 • mobiele machine, eventueel met biologische olie
 • spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen (driftbeperkend of middelbesparend), uitgezonderd kunstmeststrooiers
 • productieapparatuur of -voorzieningen voor biologische landbouwproducten of fruit
 • automatisch voersysteem
 • waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater in de akkerbouw of veehouderij
 • elektrisch of hybride aangedreven (landbouw)voertuig, zoals bijvoorbeeld een heftruck, trekker of -graafmachine
 • systeem voor monitoring van diergezondheid
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

Vindt hier alles over de MIA Vamil.

Voorwaarden en aanvragen subsidie

De Milieulijst kent vele categorieën en mogelijkheden. Bovenstaand overzicht omvat slechts een selectie. Om gebruik te maken van de EIA, MIA\Vamil moet de subsidieaanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting zijn ingediend. Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 2.500.

Contact

Mocht u meer willen weten neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0593 – 820222 of mail naar info@subsidie-experts.nl

vierde kwartaal