Duurzame doorstart voor Melkveebedrijf van der Kamp - Katoele

Duurzame doorstart voor Melkveebedrijf van der Kamp

Een duurzame doorstart voor Melkveebedrijf van der Kamp. Het bedrijf van de familie moest worden verplaatst. Op vrijdag 14 juli hebben ze de deuren open gezet om iedereen een kijkje te laten nemen in de nieuwe stal. Op het nieuwe bedrijf is ruimte voor 90 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

MDV-traject

Voor dit bedrijf heeft Katoele Subsidie Experts het MDV-traject verzorgt. Voor de maatlat duurzame veehouderij (MDV) zijn onder andere de volgende punten meegenomen:

  • dakisolatie
  • vacuümpomp
  • voorkoeler

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

Subsidie

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). MDV-stallen mogen volledig worden afgeschreven. Bij stallen zonder MDV-certificaat mag tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

Link artikel:

Duurzame doorstart voor melkveebedrijf dankzij verbreding Hessenweg