Kei en VIA 2018 ! - Katoele Subsidie Experts Beilen

Kei en VIA 2018 !

Kei en VIA 2018. Beide regelingen zijn weer op to date en bijgewerkt op onze website. De KEI regeling is voor 2018 verruimd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De uitvoeringstermijn van het tijdelijk in dienst nemen of detacheren van een promovendus is aangepast naar 48 maanden.
  • Het wordt nu mogelijk gemaakt om ZZP’ers te detacheren.
  • Een voorschot kan per kwartaal ingediend worden.

Bij de VIA regeling is inhoudelijk niks veranderd ten opzichte van de VIA 2017.

KEI

Kennis en Innovatie – Deze regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren.

Lees hier alles over de KEI.

VIA

De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland en levert een bijdrage aan CO2 reductie.

Lees hier alles over de VIA.