Uitbreiding verwijderen asbestdaken!

27 juni 2017

Uitbreiding verwijderen asbestdaken!

Waarom wordt uitbreiding verwijderen asbestdaken aangedragen? In 2016 is er voor ongeveer €21 mln aan subsidie aangevraagd. Er was € 15 mln beschikbaar. De subsidieaanvragen die niet in 2016 konden worden betaald, zijn in 2017 beschikt. Het budget voor 2017 was € 15 mln. Het budget dreigde snel uitgeput te raken, mede omdat de aanvragen uit 2016 ook uit dit budget betaald werden. Om deze reden is het budget voor de subsidieregeling opgehoogd tot € 25 mln voor het jaar 2017. Dat komt op een totaal van €40 mln voor de eerste twee jaar om het saneren van asbestdaken te versnellen.

Daarnaast wordt een wijziging van de subsidieregeling voorbereid om het mogelijk te maken dat daken kleiner dan 35 m2, die verwijderd worden door een professioneel saneerder, ook voor subsidie in aanmerking komen. Hiermee willen ze tegemoet komen aan de wensen van particuliere dakeigenaren die het dak niet zelf mogen verwijderen omdat het dak bijvoorbeeld van dakleien is gemaakt.

In 2016 is in totaal 9,9 mln m² asbestdak verwijderd. Dat is een forse versnelling ten opzichte van voorgaande jaren. In het eerste kwartaal van 2017 is 2,2 mln m² verwijderd. Dat is meer dan in het eerste kwartaal van de afgelopen jaren. Het is van belang om deze versnelling verder uit te bouwen.

Lees hier alles over de regeling verwijderen asbestdaken.

Bron: www.rijksoverheid.nl