Internationaal Ondernemen Drenthe, €100.000,- subsidie in 2023!

Internationaal Ondernemen Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stelt opnieuw een subsidie beschikbaar voor internationale activiteiten van Drentse MKB-ondernemingen. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 100.000,- voor de regeling Internationaal Ondernemen Drenthe. Bedrijven die zich meer op de export willen richten, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Verbetering kennis over internationale handel

Het doel van de subsidie is het verbeteren van de kennis van Drentse MKB-ondernemers over internationale handel, wat uiteindelijk de export vanuit Drenthe moet stimuleren. De nieuwe regeling Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0 biedt Drentse ondernemers financiële steun bij de volgende activiteiten:

  • Internationale marktverkenningsactiviteiten

Er is subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken om na te gaan of de onderneming in staat is de producten of diensten te exporteren, maar ook voor marktonderzoeken naar landen of buitenlandse markten en het laten ontwikkelen en opstellen van exportplannen.

  • Internationale marktontwikkelingsactiviteiten

Er is subsidie beschikbaar voor kennisvergroting van export door deelname aan opleidingen, trainingen, seminars of cursussen op dit gebied. Ook voor het laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie naar een buitenlandse taal kan subsidie worden aangevraagd. Tevens komen ontwikkelingsprogramma’s gericht op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten, dan wel het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export in aanmerking voor subsidie. Zogenaamde zakenpartnerscans -afgeronde onderzoeken naar mogelijke zakenpartners in de beoogde buitenlandse markt- vallen eveneens onder deze regeling.

  • Handelsmissies

Ondernemers kunnen tot slot subsidie ontvangen voor deelname aan uitgaande (digitale) handelsmissies en voor deelname aan (digitale) internationale beurzen met een eigen stand. De subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van het inhuren van een externe deskundige en/of voor deelname aan handelsmissies of beurzen.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan vanaf 1 februari 2023.

Internationaal Ondernemen Drenthe

Bron: Provincie Drenthe