Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

Bent u een Drentse mkb’er en wilt u energiebesparende maatregelen treffen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten? Dat kan met de subsidieregeling energiebesparing Drents MKB!

Hoogte subsidie 

Ontvang maximaal 40% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, tot een maximum van € 30.000,-.

Aanvragen is mogelijk vanaf 28 februari 2023! 

Waarvoor is subsidieregeling energiebesparing Drents MKB?

U kunt subsidie krijgen voor isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen ook in aanmerking voor subsidie.

Zowel materiaalkosten als loonkosten van externen (installatiekosten) zijn subsidiabel. 

Belangrijkste voorwaarden op een rij

  • Er wordt subsidie aangevraagd voor een maatregel genoemd in de maatregelenlijst van de subsidieregeling (vraag een van onze adviseurs of uw maatregel op de lijst staat!) 
  • Het project moet obstakelvrij kunnen worden uitgevoerd
  • De investering(en) in energiebesparende maatregelen moeten bijdragen aan het verlagen van de energiekosten in een fysieke vestiging in Drenthe
  • De hoogte van een te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief btw
  • De maximale subsidie is € 30.000,-
  • Een vestigingslocatie kan slechts eenmaal subsidie ontvangen
  • U komt niet in aanmerking voor subsidie wanneer uw elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of als het aardgasverbruik groter is dan 25.000 kubieke meter per jaar
  • U mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart voor indienen van de aanvraag
  • Zonnepanelen en windmolens komen niet voor subsidie in aanmerking

Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

Bron: SNN