Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân

Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? De provincie Fryslân wil duurzame groei graag stimuleren en stelt daarom subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten van Friese bedrijven die bijdragen aan de regionale circulaire economie.

Hiervoor kunt u van 6 februari 2023 tot en met 28 december 2023 subsidie aanvragen.

Waarvoor subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Paragraaf 2.1. een project dat ziet op het oprichten van een nieuwe onderneming met een vestiging in Fryslân, door de onderneming van de aanvrager, waarbij minimaal 5 nieuwe FTE in deze vestiging wordt aangenomen.
  • Paragraaf 2.2. een project dat ziet op:
    a. het oprichten van een nieuwe onderneming met vestiging in Fryslân, door een onderneming die reeds een vestiging heeft buiten Fryslân, waarbij minimaal nieuwe 5 FTE in de nieuwe vestiging wordt aangenomen.
    b. het verplaatsen van een bestaande onderneming met vestiging van buiten Fryslân, naar Fryslân toe, waarbij minimaal 5 nieuwe FTE in de te verplaatsen vestiging worden aangenomen.
  • Paragraaf 2.3. een project dat ziet op een diversificatie binnen een bestaande vestiging van de onderneming van de aanvrager in Fryslân, die bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie in Fryslân.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,-.

Voor paragrafen 2.1 en 2.2 wordt subsidie verstrekt op basis van de nieuwe werkgelegenheid die door het project wordt gecreëerd. Subsidiebijdrage per FTE die door het project wordt gecreëerd betreft € 10.000,-. Minimale FTE die door het project wordt gecreëerd betreft 5.

Voor paragraaf 2.3 wordt de subsidiehoogte bepaald door de kosten die het project met zich meebrengt. 

Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân

Bron: Provincie Friesland