Milieulijst 2023 bekendgemaakt

Milieulijst 2023 bekendgemaakt, meer geld voor milieuvriendelijke investeringen

Bedrijven krijgen meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Het budget voor de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) is verhoogd naar € 217 miljoen voor 2023, € 192 miljoen voor de MIA en € 25 miljoen (ongewijzigd) voor de Vamil. 

Vanaf 2023 verhoogt het kabinet het budget voor de MIA elk jaar met € 48 miljoen. De extra MIA-steun houdt rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten. En er is ruimte om enkele technieken extra te stimuleren.

Meer bedrijfsmiddelen op Milieulijst 2023

Op de Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen, 18 bedrijfsmiddelen zijn van de lijst af en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaat neutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Dit betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen. En dat we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken.

Vervallen bedrijfsmiddelen

Ten opzichte van 2022 zijn de volgende 18 bedrijfsmiddelen vervallen (Nummer Milieulijst 2022/Bedrijfsmiddel):

B 1220 Oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)
F 1265 Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
F 1612 Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)
F 3190 CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling
A 3192 Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie
F 3300 Voorspeller van scheepsbewegingen
A 3325 Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
A 4110 Reformer voor waterstofproductie
F 4120 Oxyfuel-verbrandingsinstallatie met CO2-terugwinning
D 4309 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3
E 4310 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm3
F 4410 Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)
A 4550 Druktorens voor waterloze offset
F 4570 Textielreinigingssysteem met CO2
G 4571 Natreinigingssysteem
B 4584 Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen
F 5210 Verwijderingsinstallatie voor cadmium uit kunstmest
B 6213 Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product

Nieuwe bedrijfsmiddelen

Ten opzichte van 2022 zijn de volgende 22 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen (Nummer Milieulijst 2023/Bedrijfsmiddel):

B 1205 Productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen (aanpassen bestaande situatie)
E 1581 Distributiekabels met een mantel op basis van gerecycled materiaal
A 2313 Productieapparatuur voor strokenteelt
A 2651 Plasma-installatie voor behandelen van dierlijke mest
G 3117 Elektrisch of waterstof aangedreven truckmixer
F 3333 Systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei
B 3343 Vuilwatertank voor een vaartuig (aanpassen bestaande situatie)
G 3391 Walstroomaansluiting aan boord van een zeeschip
B 3422 Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor
G 3424 Waterstof aangedreven mobiel werktuig
G 3425 Elektrisch aangedreven werktuigendrager
F 4002 Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie (aanpassen bestaande situatie)
A 4316 Accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten
F 4585 Biotricklingsysteem voor het verwijderen van VOS
F 6127 Verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International
D 6128 Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International
F 6222 Circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie
B 6223 Geëxpandeerd cellulose ester spouwmuurisolatie
E 6224 Houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen
F 6226 Circulaire binnendeur met terugnamegarantie
E 6320 Demontabel herbruikbaar wandsysteem met vlaskern
A 6321 Cleanroom met herbruikbare wandpanelen en terugnamegarantie

Lees hier de volledige regeling op onze website. 

Milieulijst 2023 bekendgemaakt

Bron: RVO