Fiscale regelingen 2022 : MIA Vamil & EIA

Fiscale regelingen 2022 : MIA Vamil & EIA

Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd voor de fiscale regelingen 2022. Onderstaand leest u wat er verandert voor de MIA, Vamil en de EIA in 2022. 

MIA Vamil 

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteren ondernemers van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) schrijven ondernemers 75% van de investeringskosten af. Een voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Ondernemers kunnen in 2022 rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%).

Belangrijkste wijzigingen: 

 • De MIA\Vamil biedt geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s. Tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft.
 • Elektrische bestelauto’s blijven wel op de Milieulijst. Zij stijgen waar mogelijk in voordeel.
 • Nieuw op de Milieulijst 2022 is ook een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel.
 • De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen. Daarvoor biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden.
 • Voor duurzame stallen stegen de maximumbedragen per dierplaats, door hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen als onderdeel van duurzame stallen, komen niet terug op de lijst.
 • Voor de eiwittransitie (van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen) is een bedrijfsmiddel opgenomen voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen. Dit eiwit wordt dan gebruikt in humane voedingsproducten.
 • Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor tenminste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat.
 • Een aantal bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen staan nieuw op de lijst. Denk hierbij aan betontegels van gerecycled materiaal of ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

Ga naar de regeling

EIA

De Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 is gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022. Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. Met de EIA-regeling verlagen ondernemers de fiscale winst. Ze mogen 45,5% van de kosten van de energie-investering in mindering brengen op de fiscale winst.

Voor de transitie naar een klimaat neutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen:

 • Productie van waterstof door middel van elektrolyse.
 • Stationaire opslag van waterstof.
 • Aansluiting op private waterstofnetwerken.

Naast de wijzigingen voor waterstof is ook de levensduureis van led verlichting gewijzigd. Vanaf 2022 moet led verlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.

Ook is het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp toegevoegd. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.

Ga naar de regeling

Bron: RVO