Succes MDV en MIA\Vamil Mts. Akkerman - Katoele Subsidie Experts

MDV en MIA/Vamil-project

In 2013 zijn wij een samenwerking aangegaan met Katoele Subsidie Experts, om ons te laten adviseren omtrent subsidies en wetgeving en het doen van de aanvragen voor een pluimvee stal welke voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De kennis en vastberadenheid om tot een goed resultaat te komen, hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Bram Akkerman, mede-eigenaar Maatschap Akkerman

Het bedrijf: maatschap Akkerman

Maatschap Akkerman uit Nieuw Amsterdam en Erica heeft in 2013 op haar locatie in Nieuw Amsterdam een nieuwe pluimveestal gebouwd. In deze nieuwe stal worden ongeveer 42.000 vleeskuikens gehouden. In totaal worden op de pluimveehouderij in Nieuw Amsterdam ongeveer 108.000 vleeskuikens gehouden in drie stallen.

Het project

De nieuwe pluimveestal is voorzien van een warmtewisselaar, die zorgt voor een reductie van de ammoniakemissie. De vloerverwarming en lengte ventilatie zorgen voor een goed klimaat in de stal dat het dierenwelzijn en diergezondheid positief beïnvloeden.

De regeling

Een Maatlat Duurzame Veehouderij -stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-certificaat is nodig om in aanmerking te komen voor verschillende fiscale regelingen van de overheid, zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijnstof
  • Bedrijf & omgeving

Voor Maatschap Akkerman vroeg Katoele Subsidie Experts met succes subsidies aan in het kader van de MDV en MIA\Vamil.
Lees meer over de regelingen: MDV en MIA\Vamil