Melkveehouderij Drenthe samenwerking voor innovaties geopend!

Melkveehouderij Drenthe samenwerking voor innovaties geopend!

De regeling Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij Drenthe is bedoeld om samenwerkingsverbanden te stimuleren die innovaties in de landbouwsector ontwikkelen en testen. Deze innovaties dienen bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouwsector in Drenthe. Tevens dienen deze innovaties aan te sluiten bij de doelen en programma’s van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf maandag 8 oktober 2018 tot en met donderdag 13 december 2018, 17.00.

Vindt hier de volledige regeling