Najaarsronde SDE ++ vanaf 29 september 2020 geopend voor aanvragen

Najaarsronde SDE++ 2020 

De voorjaarsronde 2020 was de laatste ronde onder de huidige SDE+ regeling. De najaarsronde SDE++ zal open worden gesteld vanaf 29 september 2020.

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa.

Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van SDE.

Wat is er anders bij de SDE++?

Vanaf 29 september 2020 zal de SDE ++ regeling worden opengesteld. De regeling zal zich dan niet meer beperken tot duurzame energieproductie maar gaat zich dan ook richten op CO2-reductie. 

Er is gebleken dat de aanwezigheid van een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) een steeds belangrijkere voorwaarde is geworden voor de tijdige realisatie van hernieuwbare energieprojecten. Dit geldt met name voor projecten met substantiƫle stikstofuitstoot in de exploitatiefase. Dit betreft met name biomassaprojecten. De minister is dan ook voornemens om voor biomassaprojecten met ingang van de SDE++ dit najaar een Wnb-vergunning als verplichte bijlage bij een aanvraag op te nemen (mits van toepassing). Voor de andere technieken is gebleken dat deze vergunning in de regel niet bepalend is voor de realisatie van projecten, waardoor deze verplichting niet gaat gelden.

 Lees hier de volledige regeling.

Najaarsronde SDE++