LEADER Friesland 2020 open voor aanvragen, er zijn 2 aanvraagrondes!

LEADER Friesland 2020

Leader Friesland 2020 is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. Elke regio bepaalt zelf de inhoudelijke zwaartepunten. De voorwaarden voor projecten zijn daarom in elke regio anders.

Initiatiefnemers van projecten in Noardwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân kunnen aanspraak maken op LEADER-subsidie. Het betreft financiële steun vanuit het een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Wat doet Leader Friesland?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

Openstellingen

Er zijn in 2020 twee momenten waarop het indienen van een aanvraag mogelijk is. Deze momenten zijn:

  • Maandag 20 april 2020 t/m donderdag 28 mei 2020.
  • Maandag 7 september 2020 t/m donderdag 22 oktober 2020. 

Lees hier de volledige regeling

LEADER Friesland 2020

Bron: Provincie Friesland