Nieuw budget voor subsidie Internationaal ondernemen Drenthe

Nieuw budget voor subsidie Internationaal ondernemen Drenthe

Voor de regeling Internationaal ondernemen Drenthe is een nieuw budget beschikbaar gesteld. De provincie Drenthe ondersteunt MKB-ondernemers met de regeling Internationaal Ondernemen Drenthe op het gebied van internationale handel.

Het subsidieplafond voor 2019 wordt met  €200.000 verhoogd, dit omdat de regeling in 2017 en 2018 succesvol is geweest voor MKB-ondernemers in de provincie Drenthe. Er kan subsidie worden verstrekt voor: Internationale marktverkenningsactiviteiten, Internationale marktontwikkelingsactiviteiten en handelsmissies

internationaal ondernemen drenthe

Openstelling

Tot en met 30 september 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Subsidiepercentage 

De subsidie van Internationale marktverkenningsactiviteiten en Internationale marktontwikkelingsactiviteiten bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €5000,-.

Voor handelsmissies bedraagt de subsidie maximaal 50% van se subsidiabele kosten met een maximum van €3000,-.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze regeling klikt u hier.

Heeft u vragen, of denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling? Neem dan contact met ons op.