MIA Vamil 2019 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

MIA Vamil 2019 

De MIA Vamil 2019 subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Wat is er nieuw?!

Land- en tuinbouw: 

  • verbeteren bodemstructuur door bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt 
  • tegengaan van emissie van ammoniak en methaan uit mest door koelinstallatie voor drijfmest, apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen of een mestverzamelrobot.

Mobiliteit 

  • Elektrisch aangedreven mobiele machines

Vindt hier de volledige regeling!