Opnieuw subsidie voor Dorpsinitiatieven en Innovatieve projecten Drenthe

Opnieuw subsidie voor Dorpsinitiatieven en Innovatieve projecten Drenthe

De provincie Drenthe stelt opnieuw de subsidies “Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland” en “Innovatie,  Krimp en Leefbaarheid” open. Met deze twee subsidies wil de provincie de leefbaarheid vergroten. 

Na het succes van afgelopen jaren heeft de provincie besloten om ook in 2019 en 2020 de subsidie voor Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland en Innovatie, Krimp en Leefbaarheid open te stellen. Voor Dorpsinitiatieven is jaarlijks 600.000 euro beschikbaar en voor innovatieve projecten heeft de provincie jaarlijks 400.000 euro beschikbaar.

Bij dorpsinitiatieven kunt u denken aan de aanleg van een wandelpad en diverse sportieve elementen maar ook aan een onderkomen voor jeugdwerk. Qua innovatieve projecten is er onder meer een bijdrage gegeven aan het Odensehuis in Assen. Waar mensen met beginnende dementie en hun naasten terecht kunnen.

Openstelling

Van 1 maart 2019 tot 1 juni 2019 en van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Voor de gehele regeling kunt u hier kijken.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

dorpsinitiatieven