Percentage WBSO omhoog - Katoele Subsidie Experts

Percentage WBSO omhoog per 2020

Voor een goed vestigingsklimaat is innovatiekracht van vitaal belang. Percentage WBSO omhoog per 2020! Het kabinet ondersteunt R&D-activiteiten via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het kabinet geeft deze ondersteuning een impuls door het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 te verhogen met 2% van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

Lees hier alles over de WBSO.

Bron: RVO