Praktijkleren ook in 2019 - Katoele Subsidie Experts

Praktijkleren ook in 2019

Er is bekend gemaakt dat de regeling praktijkleren ook in 2019 blijft bestaan. Over de invulling van de regeling is echter nog niks duidelijk. Meer duidelijk hierover zal komen op Prinsjesdag. 

Schooljaar 2017/2018

Voor het schooljaar 2017/2018 kunt u nog tot en met 17 september 2018, 17.00 uur uw aanvraag indienen. 

Het totale subsidiebudget wordt verdeeld onder de aanvragen. Het bedrag per aanvraag is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar.

Subsidie praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Vindt hier de regeling.

Praktijkleren ook in 2019