EDS 2019 wordt Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

EDS 2019 wordt Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
  • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Subsidie percentage

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar.

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid.

Voor 2019 is er €87.000.000,- subsidie beschikbaar. 

Subsidie aanvragen

U kunt vanaf 2 januari 2019 online subsidie aanvragen. Meer informatie over de regeling volgt na Prinsjesdag 2018, en zal dan ook op onze website komen te staan.

Huidige EDS regeling

Bron: Rijksoverheid

EDS 2019