Aankondiging nieuwe subsidiemogelijkheden Waddenfonds

Nieuwe subsidiemogelijkheden Waddenfonds

Het Waddenfonds start weer met nieuwe subsidierondes, dit betekend ook nieuwe subsidiemogelijkheden Waddenfonds. De brede openstelling welke een impuls zijn voor economie en ecologie in het waddengebied start met een 2e ronde. Als stimulering voor de realisatie van nieuwe projecten zet het Waddenfonds een voucherregeling in. 

Thema’s

  • Natuur 
  • WCL
  • Bodem
  • Water
  • Licht en geluid
  • Duurzame recreatie en toerisme 
  • Verduurzaming energiehuishouding 
  • Duurzame waddenhavens 
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector 

Aanvragen

Voor elk van de thema’s kan subsidie worden aangevraagd, wel gaat de voorkeur uit naar een combinatie van twee of meerdere thema’s. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 18 januari 2019, 12.00. 

Regeling

Onderstaand vindt u alles over deze nieuwe regeling. 

Regeling Waddenfonds.

Bron: Waddenfonds