Sportaccommodaties: Subsidie Energiebesparing en Duurzaamheid

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Voor wie?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben, die bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

sportaccommodaties

Voorwaarden

 • De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur, arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
 • Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. De subsidie wordt met € 500 verhoogd als een maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd gebaseerd is op een energieadvies.
 • Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.
 • De energierekening van de sportaccommodatie, waar de maatregel wordt gerealiseerd, en de kosten van de investering moeten worden afgeschreven van de bankrekening die op naam staat van de aanvrager.
 • Subsidie kan alleen worden ontvangen voor een maatregel die geplaatst wordt op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend.

Welke investeringen komen in aanmerking?

 • Verlichting
 • Ventilatie en verwarming
 • Tapwater
 • Bouwkundig: vervangen glas of isolatie bestaande constructies
 • Duurzame energie-opwekking

Budget

Deze regeling gaat verder onder de naam Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Succesvol Subsidie voor Sportaccommodaties

De stroomruiters hebben er voor gekozen om de huidige verlichting te gaan vervangen door LED-armaturen. Met ondersteuning van Katoele Subsidie Experts is er voor de verduurzaming bij de stroomruiters subsidie aangevraagd bij de EDS regeling.

Lees hier het volledige artikel.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: