SDE+ per 2020 verbreed - Katoele Subsidie Experts

SDE+ per 2020 verbreed

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt per 2020 verbreed. De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. 

Waarvoor is de verbreding bedoeld?

De verbreding is bedoeld om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als de huidige SDE+ zal de verbreding technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat technieken voortaan concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) i.p.v. ‘opgewekte duurzame energie’.

Net als bij de huidige SDE+ moet de techniek marktrijp zijn en grootschalig ingezet kunnen worden. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie.

De verbreding werken ze nu verder uit.

Vindt hier alles over de SDE.

Bron: RVO