Voucherregeling MKB Fryslân opnieuw open in 2019!

Voucherregeling MKB Fryslân opnieuw open in 2019

De Friese Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om de Voucherregeling MKB Fryslân in 2019 opnieuw open te stellen. Ze trekken hiervoor 900.000 euro uit.

De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Van het totaalbudget voor deze aanvraagperiode is 600.000 euro beschikbaar voor de onderwerpen Innovatie en Bedrijfsontwikkeling. 300.000 euro is uitgetrokken voor Strategisch HR.

Voucherregeling

Met behulp van de MKB-voucherregeling kunnen Friese mkb-ondernemingen een subsidie van maximaal 2500 euro aanvragen om kennis in te huren of op te doen over bijvoorbeeld innovatie, financieringsplannen, bedrijfsvoering en personeelszaken. 

Vindt hier de volledige regeling.

Bron: SNN