LEADER Overijssel gaat weer open! - Katoele Subsidie Experts

LEADER Overijssel gaat weer open vanaf 2019! 

LEADER Overijssel is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

De Gebieden van Leader Overijssel

In Nederland zijn ongeveer 30 à 35 LEADER-gebieden ingesteld. Binnen de provincie Overijssel zijn 4 LEADER-gebieden actief:

  • Noord Overijssel
  • Zuidwest Twente
  • Noordoost Twente
  • Salland

Aanvragen

Vanaf 7 januari 2019 (9.00 uur) tot en met 31 december 2020 (vóór 17.00) kunt u weer subsidie aanvragen voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Vindt hier alles over de regeling

Bron: Provincie Overijssel